graphic & web designer

Slovník pojmůBrand
je obchodní značka. Skládá se z loga, sloganu a celkového designu (barvy, grafické prvky...). Zahrnuje ale například také třeba způsob firemní komunikace. Pomáhá zákazníkům budovat ke značce vztah a odlišit firmu od konkurence. Branding označuje strategii budování a posilování značky.

Claim
Slogan vyjadřující filosofii firmy. Známé příklady: Když ji miluješ, není co řešit. (Kofola), I'm Lovin' It (McDonald’s), Simply Clever (Škoda).

Cmyk
je barevný režim, který se používá pro tisk. Skládá se z tyrkysové (Cyan), sytě růžové (Magenta), žluté (Yellow) a černé (blacK). Barvy odráží světlo, takže je nutné při posuzování konkrétní barvy brát v potaz aktuální osvětlení (denní, umělé, intenzita světla).

Copywriter
je tvůrce textů. Texty musí být správně nejen pravopisně a stylisticky, ale mají umět zejména prodávat. Vymýšlí reklamní texty, claimy, newslettery, PR články, obsah na web, sociální sítě a další.

Doména
je unikátní internetová adresa, na které zákazníci najdou Vaše webové stránky. Například www.nazevspolecnosti.cz. Doménu si pronajmete u registrátora (tento krok samozřejmě mohu zařídit za Vás). Za Vaši unikátní www adresu platíte periodicky (zpravidla ročně) registrátorovi poplatek. Výše záleží na konkrétní adrese a koncovce (top level domain) jako například .cz, .com, .net a podobně. Název adresy je libovolný, avšak nesmí být již registrován jinou osobu, tzn. doména musí být volná.

Layout
je rozvržení stránky (ať tiskové, nebo elektronické). Při návrhu layoutu se řeší velikost stránky, rozmístění textu a fotek, zrcadlo stránky apod.

Marketingový mix
aby mělo smysl propagovat výrobek nebo službu na trhu, musí být správně nastavený marketingový mix. Ten se skládá ze čtyř faktorů: produkt (zvážit, zda opravu najde svého kupce), cena (optimální), distribuce (kde a jakým způsobem se bude výrobek prodávat) a poté zbývá ona propagace (promotion). Pokud nejsou první tři kroky vhodně nastavené, zpravidla ani sebelepší promo nepomůže. Například pokud bude cena nadhodnocena nebo bude zboží nabízeno na nevhodném místě.

Offline propagační materiály
vše mimo síť, tedy zejména tištěné dokumenty (letáky, brožurky, ale i billboardy, polep vozu atd.).

Online propagační materiály
vše, čím se prezentujete na webu (bannery, videa, fotky na sociálních sítích, webové stránky, obrázek přiložený u mailového podpisu atd.).

One page web
jednoduchý jednostránkový web. Neobsahuje další podstránky. Uživatel roluje dolů, web ale může být rozdělen na jednotlivé sekce, mezi nimiž se lze pohybovat pomocí prokliku. Design těchto stránek bývá většinou jednoduchý a nadčasový. Nespornou výhodou tohoto řešení je ekonomická stránka. Zpravidla se na takového stránce objevuje logo, stručný text o historii a nabídce firmy, otevírací doba, kontakt a pár fotografií.

Rastrový formát
Rastr (nebo také bitmapa) se skládá z jednotlivých pixelů, chcete-li bodů. Pixely jsou jednobarevné body, ze kterých se celek skládá. Typickým zástupcem je fotografie. Zvětšováním přicházíme o její kvalitu. Výhodou je ovšem rychlé pořízení rastrového dokumentu na rozdíl od tvorby ilustrace ve vektorovém programu. S rastrovými formáty pracují fotoeditory jako například Photoshop, Zoner, ale také třeba Canva a další. U rastrové grafiky se řeší její rozlišení (DPI), což je údaj který určuje, kolik obrazových pixelů se vejde do délky jednoho palce. Pro obrazovku (PC, mobil…) se používá typicky 72 DPI, pro tisk je ovšem nutné, aby měl dokument ideálně 300 DPI.

Redesign
je inovace a modernizace již nevyhovujícího designu. Redesignovat lze logo i celkovou vizuální identitu a webové stránky, on-line i off-line propagační materiály.

Responzivita
dokáže zajistit, aby byly stránky dobře zobrazené v jakémkoli zařízení (PC, notebooku, tabletu, mobilu…). Tedy aby vypadaly dobře na jakékoliv šířce daného zařízení. V současné době vzhledem k narůstajícímu počtu uživatelů přicházejících na web výhradně z mobilních telefonů je responzivní design velice důležitý při tvorbě stránek. Responzivní webovky jsou nejen uživatelsky příjemnější, ale rovněž vyhledávače je zvýhodňují.

RGB
je barevný režim. Vyzařováním červeného (Red), zeleného (Green) a modrého (Blue) světla a jejich vzájemnou kombinací dochází ke zobrazení barev na obrazovce (počítači, tabletu, mobilu, TV). Pozor, pokud máte fotky určené pro tisk v tomto režimu. Barvy by nemusely vyjít podle vašich představ.

SEO / Optimalizace stránek
SEO Search Engine Optimization, česky optimalizace pro internetové vyhledávače. Oč jde? Cílem SEO je zvýšit návštěvnost webu a dostat ho do předních pozic vyhledávačů. Zákazníci Vás tedy snadněji najdou. Nestačí totiž mít stránky krásné. Můžou být vizuálně dokonalé, avšak pokud o nich nikdo nebude vědět, nebudou rozhodně plnit svůj účel. Prvním krokem je analýza klíčových slov. Tato slova je poté potřeba vhodně zakomponovat do důležitých míst na stránkách, aby se na dané fráze ve výsledcích vyhledávání zobrazovaly. Optimalizace stránek je dlouhodobý proces. Pokud je však strategicky promyšlený, přináší kvalitní a prospěšné výsledky.

SWOT analýza
Analýza SWOT odhaluje silné stránky firmy (Strenghts), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Díky SWOT analýze tedy zjistíme na čem zapracovat, čeho naopak využít a na co si v našem podníkání dát pozor. Je to metoda, která slouží k přehlednému stanovení a vyhodnocení vnějších a vnitřních podmínek podniku, firmy, projektu či organizace.

Vektorový formát
Vektorovou grafiku můžeme libovolně zmenšovat či zvětšovat, aniž by ztratila na kvalitě (na rozdíl od fotky, která má formát rastrový). Vektorový obrázek se skládá z přesně definovaných bodů, přímek a křivek. Logo se VŽDY tvoří ve vektorech právě proto, aby se dalo dále libovolně využít. Mezi nejčastěji používané vektorové programy patří Adobe Illustrator nebo Corel Draw. Vektorový formát je právě ten, který po vás bude realizátor jakékoliv reklamy chtít. Zpravidla řekne, že potřebuje vaše logo „v křivkách“. Pokud máte zatím logo pouze v rastru, mohu ho do vektorového formátu překreslit.

Vizuální identita
Jednotná vizuální identita firmy buduje u okolí povědomí o její existenci. Okolím se rozumí zákazníci, obchodní partneři nebo i zaměstnanci. Díky vizuálnímu stylu si zákazník společnost zapamatuje a snadno ji odliší od konkurence. Mezi základní prvky vizuální identity se řadí zejména logo nebo třeba firemní barvy.

Webhosting
Je datový prostor u poskytovatele, kde je nahraný obsah vašich stránek. Webhosting je včetně domény nezbytný pro vlastníka www stránek. Jedno jde ruku v ruce s druhým. Kvalitní webhosting bývá placený (v řádech stokorun ročně). Lze se setkat i s webhostingem zdarma, zde je ale třeba počítat s jistými úskalími (omezená datová velikost, reklamy a odkazy na vašich stránkách, absence zákaznické podpory apod.).


Jelikož se věnuji i publikační činnosti, níže naleznete odkazy na moje články napříč různými obory:

Time management

(Význam a benefity)

Time management

(Stanovení priorit a cílů)

Time management

(Účinné techniky, jak lépe hospodařit s časem)

HR marketing

(Buďte žádaným zaměstnavatelem)

HR marketing

(Jak nabrat a udržet zaměstnance)

Potřebuji...