graphic & web designer

redesign stávajícího loga a vizuální identity

Co je redesign?

Redesign je zlepšení a modernizace stávajícího (nevyhovujícího) designu. Ať už loga samotného nebo celkové vizuální identity a s ní související redesign webových stránek a online i offline propagačních materiálů.

Kdy se rozhodnout pro redesign?

Pokud již stávající design není moderní a dostatečně trendy. Také pokud aktuální design na zákazníky nefunguje a dostatečně je neláká. Nekomunikuje firemní koncept a zákazníci velmi obtížně identifikují obor společnosti. Dále bývá redesign vhodný, pokud firma mění svoji činnost nebo přidává nové služby či produkty.

Je dobré se jednou za čas zamyslet, zda je logo a vizuál stále aktuální. Svůj šatník, vybavení domácnosti nebo auto přece také jednou za čas inovujeme.

Redesign je potřeba dělat citlivě s ohledem na stávající stav. Zákazník musí poznat změnu a osvěžení stylu, měl by však stále dokázat společnost dobře identifikovat i s novým logem / vizuálem. Pro dobrého grafika nebývá problém tuto podmínku splnit.


slovník pojmů

Potřebuji...